Gulve til malkestalde

Gulve i landbrugets malkestalde er udsatte for konstant slid visse steder, hvor køerne står og går. Typisk epoxybehandler vi både vægge og gulve for at få en optimal rengøringsvenlighed. På de særligt udsatte steder med megen slitage udlægger vi en

Dynagrib belægning, som tåler en meget høj belastning. Dynagrip er en af de hårdeste stenarter i verden og sikrer maksimal holdbarhed på de hårdest belastede gulve.

Tankrummet hos kreaturbedrifterne er også et af de rum, hvor vi ofte lægger en kvartssandsbelægning på for at lette rengøringen.