Gulve til svinestalde

Gulve i svinestalde er som led i grisenes fodersammensætning og grisenes savl udsat for meget sure væsker, der hurtigt nedbryder betonen, såfremt denne ikke er af en høj kvalitet. Specielt krybberne og området omkring disse, er udsat for megen syrepåvirkning. Vi anbefaler derfor, at der i svinestaldene lægges en syrefast blanding af kvarts og to lag toplakering.

Inden denne epoxybelægning lægges ud, er det dog vigtigt at betonunderlaget er af god kvalitet. En halvvejs forvitret overflade binder ikke epoxybelægningen særligt godt til underlaget og levetiden forringes. Det vil derfor i de fleste tilfælde være nødvendigt at diamantslibe og spartle gulvet inden de nye epoxybelægning skal på. Jysk Plast Belægning har lang erfaring med alle processer i relation til både renovering og nyetablering af gulve i svinestalde.